Gebruiksvoorwaarden

Door deze website te gebruiken, erkent u dat u zonder beperking of voorbehoud akkoord gaat met de volgende gebruiksvoorwaarden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u deze website gebruikt. Deze Algemene voorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd door dit bericht bij te werken. Daarom bent u gebonden aan dergelijke herzieningen en dient u deze pagina regelmatig te bezoeken om de huidige Algemene voorwaarden waaraan u gebonden bent te bekijken.

De informatie die wordt verstrekt door droombetekenis.info (de “Service”) is algemeen van aard en is niet bedoeld ter vervanging van professioneel advies. We stellen de inhoud van deze Services beschikbaar als een service. Alle informatie wordt verstrekt “zoals ze is” zonder enige vorm van garantie, expliciet, impliciet of statutair. Deze disclaimer omvat, maar is niet beperkt tot, alle garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Hoewel we ernaar streven nauwkeurige informatie te verstrekken, geven we geen verklaringen, beloften of garanties met betrekking tot de juistheid of volledigheid van enige informatie die door droombetekenis.info wordt verstrekt. De door droombetekenis.info verstrekte informatie kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, herzien of gewijzigd. droombetekenis.info wijst elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de algemene informatie die u op zijn pagina’s verstrekt.

De informatie op de website en de details ervan worden uitsluitend ter informatie verstrekt. Bezoekers gebruiken de inhoud van droombetekenis.info uitsluitend op eigen risico. Deze website is niet verantwoordelijk voor de juistheid, bruikbaarheid of beschikbaarheid van informatie die via de website wordt verzonden of beschikbaar wordt gesteld. In geen geval zal droombetekenis.info aansprakelijk zijn jegens een derde partij voor schade die verband houdt met het gebruik of het onvermogen om de inhoud ervan te gebruiken, hetzij in contract, onrechtmatige daad of enige andere juridische theorie.

droombetekenis.info kan en mag geen informatie bevatten over een medische aandoening, diagnose of behandeling. Het kan zijn dat niet alle informatie staat die van toepassing is op uw persoonlijke situatie. De inhoud is niet bedoeld als diagnose en is geen vervanging voor overleg met uw arts.

droombetekenis.info presenteert de informatie op deze site alleen voor consumenteneducatieve doeleinden. droombetekenis.info is niet de fabrikant of verkoper van een van de producten die op deze site worden beschreven. droombetekenis.info onderschrijft geen producten, diensten, verkopers of leveranciers die worden genoemd in gerelateerde artikelen of advertenties. droombetekenis.info garandeert niet dat productbeschrijvingen of andere website-inhoud juist, volledig, betrouwbaar, actueel of foutloos is.

Door gebruik te maken van deze Services erkent u dat dergelijk gebruik op eigen risico is, inclusief uw verantwoordelijkheid voor de kosten in verband met noodzakelijk onderhoud of reparatie van apparatuur die u gebruikt in verband met deze Services.

Onze Service stelt u in staat om bepaalde informatie, tekst, afbeeldingen, video of ander materiaal (“Inhoud”) te plaatsen, te linken, op te slaan, te delen en beschikbaar te maken. U bent verantwoordelijk voor de inhoud die u op of via de Service plaatst, inclusief de wettigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid ervan.

Door Inhoud op of via de Service te plaatsen, verklaart en garandeert u dat: (i) u de Inhoud bezit (bezit) en/of het recht hebt om deze te gebruiken en het recht om ons de rechten en licenties te verlenen die hieronder worden verleend; Voorwaarden en ( ii) dat uw plaatsing van Inhoud op of via de Dienst geen inbreuk maakt op de privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, contractrechten of andere rechten van een persoon of entiteit. We behouden ons het recht voor om het account te beëindigen van iedereen die inbreuk maakt op auteursrechten.

U behoudt al uw rechten op alle Inhoud die u verzendt, plaatst of weergeeft op of via de Service en u bent verantwoordelijk voor het beschermen van die rechten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die u of een derde partij op of via de Service plaatst. Door Inhoud via de Service te plaatsen, verleent u ons echter het recht en de licentie om dergelijke Inhoud op en via de Service te gebruiken, wijzigen, publiekelijk uit te voeren, publiekelijk weer te geven, te reproduceren en te verspreiden. U stemt ermee in dat deze licentie aan ons het recht omvat om uw Inhoud beschikbaar te stellen aan andere gebruikers van de Service, die uw Inhoud ook mogen gebruiken onder deze Voorwaarden.

Als tegenprestatie voor een deel van uw toegang tot onze Diensten en het gebruik van de Inhoud, stemt u ermee in dat droombetekenis.info niet aansprakelijk is jegens u voor beslissingen die u neemt of uw handelen of nalaten in verband met Inhoud. Als u ontevreden bent over onze Services of enige inhoud daarvan (inclusief deze Servicevoorwaarden), is uw enige en exclusieve rechtsmiddel het stoppen met het gebruik van onze Services.

Als u vragen heeft over deze gebruiksvoorwaarden, neem dan contact met ons op.